Asas pelancongan

Asas pelancongan

Halaman ini mengandungi maklumat asas pelancongan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang menyokong pertumbuhan industri pelancongan. Ia sekadar maklumat tambahan bagi pengunjung yang berminat menambah pengetahuan tentang pelancongan.

Asas pelancongan

Asas pelancongan ialah perkhidmatan kepada pelancong untuk keselesaan dan keberkesanan industri pelancongan. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut ialah:

Pengangkutan

Subscribe to RSS - Asas pelancongan